Telefoon:  + 31 (0)6 - 53 65 43 79 /  Email: info@gerwincnossen.nl

Gerwin Cnossen Klauwverzorging logo
Klauwverzorging Gerwin Cnossen

In klauwverzorging is preventief behandelen van de koeklauwen een goede investering.  

Kreupelheid en hoefbevangenheid van de koe kan beter worden voorkomen. Klauwverzorging hoort periodiek te gebeuren. Als de koe op tijd wordt bekapt, blijft zij evenwichtig op haar benen staan.  

On-balans van de koe wordt veroorzaakt doordat zij een bepaalde druk uitoefent op de buiten- en binnenklauw.

Klauwbekappen van de achterpoten bestaat voornamelijk uit het verlagen van de buiten-klauw, zodat deze evenredig komt te staan met de binnenklauw. Hetzelfde geldt voor het klauwbekappen van de voorpoten, maar dan juist weer omgekeerd.

Eventuele aandoeningen worden direct behandeld tijdens de klauwverzorging. Bij een zware aandoening of wanneer een klauw niet genoeg hoogte heeft, plakken wij een blokje onder de gezonde klauw.

Behandeling van de klauwverzorger

Door tijdig te behandelen, blijft de melkproductie op peil. Koeien met een hoge productie vragen om meer onderhoud. Een tijdige melding voor klauwverzorging is van groot belang om de melkproductie op peil te houden.

Zelfs na een bezoek van de klauwverzorger krijg je haar niet snel terug op het oude productieniveau.

Afhankelijk van de bedrijfssituatie adviseren wij twee tot drie keer per jaar een hele koppel te behandelen. Ook kunnen wij elke maand op één bedrijf een groepsbehandeling uitvoeren, nadat de melkveehouder een groep koeien heeft geselecteerd.