Telefoon:  + 31 (0)6 - 53 65 43 79 /  Email: info@gerwincnossen.nl

Gerwin Cnossen Klauwverzorging logo
Klauwverzorging Gerwin Cnossen

Klauwverzorging & Dienstverlening

Moderne klauwbox & vangsysteem
Ons
klauwboxsysteem is geautomatiseerd, waardoor wij veilig kunnen werken en de vee-houder kwaliteit en kwantiteit kunnen bieden.

Klauwverzorging mogelijkheden
Ook in de klauwverzorging geldt dat preventieve
behandeling het beste advies is voor het voorkomen van klauwproblemen.

Tijdens de koppelbehandeling bekappen we al uw koeien en zetten de koe weer netjes op de klauwen. Gevonden klauwproblemen worden behandeld.

Naast gehele koppelbehandelingen is het ook mogelijk om afspraken te maken omtrent het periodiek klauwverzorgen van kleinere groepen koeien.

Door ons vangsysteem blijft het vee kalm en de klauwbekapper kan de koe rustig in de klauw-verzorgingsbox behandelen.

Klauwbekappen achterpoot koe

Klauwverzorging & advies
Naast de behandeling staan we u graag bij met
advies omtrent het klauwmanagement van uw veestapel. Hiervoor is het registratiesysteem een belangrijk hulpmiddel. De behandeling van elke koe wordt  in een onafhankelijk registratieprogramma vastgelegd.

Een melkveehouder is om bedrijfseconomische redenen genoodzaakt om vooruit te kijken. In de klauwverzorging doen wij dat ook!